Trendar nu

Brun utan sol bäst i test

Vad innebär brun utan sol bäst i test? Brun ut...

Antikroppar hur länge finns de kvar?

Efter två år av pandemi har vi börjat lära oss mer om hur antikroppar mot covid-19 fungerar och hur länge de finns kvar. Men först är det viktigt att förstå vad en så kallad antikropp är för något.

En antikropp är ett protein som cirkulerar i blodet och som känner igen främmande substanser, till exempel ett virus. När antikroppen har funnit sin fiende hjälper den till att neutralisera den. Till immunförsvaret hör även andra ämnen och celler som bidrar till att skydda kroppen mot infektioner.

När kroppen blir infekterad av ett virus skapar kroppen dessa antikroppar för att försvara sig. När kroppen har skapat antikroppar mot en specifik sjukdom har man sedan kvar ett visst skydd mot sjukdomen även i framtiden. Men man måste inte bli sjuk för att kroppen ska skapa antikroppar, utan det kan istället göras genom vaccin.

Hur länge har man antikroppar efter en covid-infektion eller vaccinering?

Det tar först ett par veckor för kroppen att bilda antikropparna till att börja med. När de har bildats minskar de sedan över tid, även om immunförsvaret kommer ihåg hur antikroppar ska tas fram igen.

Antikroppar hur länge lever de? Ingen vet exakt hur länge en antikropp lever eller hur länge det finns antikroppar i blodet. De flesta som har fått vaccin mot covid-19 har dock mätbara nivåer av antikroppar efter sex månader.

Hur länge har man mammans antikroppar?

En studie från Massachusetts har visat att barn som föds av vaccinerade mammor får högre nivåer av antikroppar än barn som föds av ovaccinerade mammor som har haft covid-19. 

Efter två månader hade 98 procent av de nyfödda barnen till vaccinerade mammor mätbara nivåer av antikroppar i blodet. Efter sex månader hade 57 procent av de undersökta spädbarnen fortfarande antikroppar kvar.

Av de barn som föddes av ovaccinerade mammor som hade haft covid-19, var det endast 8 procent som hade antikroppar. Studien visade med andra ord att barn till vaccinerade mödrar var mer skyddade mot allvarlig sjukdom.

Senaste

Brun utan sol bäst i test

Vad innebär brun utan sol bäst i test? Brun ut...

Locktång bäst i test

Vad är locktång bäst i test? För att hitta det...

Filmer med Quentin Tarantino

Vem är Quentin Tarantino? Quentin Tarantino, en världskänd filmregissör, som...

Sagan om de två tornen

Vad handlar Sagan om de två tornen om? "Sagan om...

Brun utan sol bäst i test

Vad innebär brun utan sol bäst i test? Brun ut...

Locktång bäst i test

Vad är locktång bäst i test? För att hitta det...

Filmer med Quentin Tarantino

Vem är Quentin Tarantino? Quentin Tarantino, en världskänd filmregissör, som...

Sagan om de två tornen

Vad handlar Sagan om de två tornen om? "Sagan om...

När är det påsk

Vad är påsk och när firar vi den? Påsk är...

Brun utan sol bäst i test

Vad innebär brun utan sol bäst i test? Brun ut sol är en formel som påskyndar din huds förmåga att bilda melanin, det pigment som...

Locktång bäst i test

Vad är locktång bäst i test? För att hitta det bästa locktången i test krävs både förståelse och noggrann jämförelse. Kanske undrar du vilken locktång...

Filmer med Quentin Tarantino

Vem är Quentin Tarantino? Quentin Tarantino, en världskänd filmregissör, som fått mycket uppmärksamhet för sitt unika sätt att gestalta sitt manus och skapa oförglömliga karaktärer....