• september 30, 2022

Har du ställt dig frågan: hur länge lever en fluga?

Olika faktorer påverkar flugornas livslängd; som deras art, tillgång till mat samt temperaturen de lever i. För enkelhetens skull tar vi den vanliga husflugan som exempel när vi tittar närmre på det här.

Även om det ofta sägs att en husfluga bara lever 24 timmar, är detta felaktigt. Det korrekta svaret på frågan “hur länge lever en fluga?” är omkring 24 dagar.

Så nästa fråga är: hur länge lever en fluga inomhus?

Längden på en flugas liv bestäms av ett antal olika faktorer. Till exempel har flugor som lever inomhus en längre livslängd än de som lever utomhus. Detta beror på att de har tillgång till mer mat, färre fiender och gynnsamma temperaturer.

Hur länge kan en fluga leva i genomsnitt inomhus? Husflugor lever 15 till 25 dagar i genomsnitt. Deras livslängd bestäms av deras kön; där exempelvis honor lever 25 dagar i snitt och hanar lever 15 dagar i snitt. 

Fast ibland kan temperaturen ha motsatt effekt

Även  om vi precis har konstaterat att värme är gynnsamt för flugan kan detta också ge precis motsatta effekten för flugans livslängd. Värme gör att flugor växer snabbare och därmed åldras snabbare. Detta kan vara en risk eftersom det gör att flugor åldras för tidigt och dör snabbare än de normalt skulle göra.

På samma sätt behöver inte kyla innebära kortare liv heller. Beroende på den specifika flugarten kan deras kroppsprocesser sakta ner till nästan ingen aktivitet när de utsätts för låga temperaturer. 

Detta kan tillåta dem att överleva mycket längre än normalt, vilket kan leda till flera månaders livslängd i stället för några veckor.

Flugor äter vad de vill, eftersom de inte är särskilt kräsna. Vad äter flugor, kan man fråga sig när man funderar över deras livslängd. Flugor inkluderar allt i sin kost; de kommer att äta allt du kan tänka dig. 

Flugor äter skräp de hittar i naturen, varför de skulle kunna kallas naturens små sopgubbar. Deras närvaro svarar också på frågan om vilken nytta flugor gör.

Flugor är viktiga för naturen på grund av deras förmåga att rengöra och underhålla. Istället för att se dem som äckliga och irriterande, borde folk uppskatta det arbete de gör. De inkluderar allt från döda insektskroppar till ruttna frukter och marsvinsbajs.