• november 23, 2021

Hör till måsen webbkryss

Mås är en grupp fåglar som alla har det gemensamt att de är vadarfåglar. Måsfåglarna, som gruppen egentligen heter, finns över hela jorden förutom Sydpolen.

Den hör till måsen webbkryss

Flera fåglar som normalt sett inte tänker på som måsar är det egentligen. Truten till exempel, vilket är bra information för korsord.