• augusti 1, 2023

Hur lång är reaktionssträckan om du kör i 100 km/h?

En mycket viktig aspekt när det gäller bilkörning är reaktionssträckan. Men vad är reaktionssträckan och hur lång blir den om vi kör i 100 km/h? I denna artikel kommer vi att sätta oss in i detta ämne.

Reaktionssträckan är avståndet ditt fordon rör sig från det ögonblick du ser en fara till den punkt du börjar bromsa.

Vilka faktorer påverkar reaktionssträckan?

Det finns flera faktorer som kan påverka hur snabbt du reagerar, inklusive:

  • Ålder, erfarenhet och trötthet hos föraren
  • Tiden det tar för hjärnan att bearbeta informationen
  • Omgivande villkor, som väder och trafik

Men, hur lång blir reaktionssträckan då om vi kör i 100 km/h? Svaret finns i tabellen nedan!

Hastighet Antaget Reaktionstid (sekunder) Reaktionssträcka (meter)
50 km/h 1 14
80 km/h 1 22
100 km/h 1 28
120 km/h 1 33

Det bör noteras att detta är en generell beräkning och den verkliga sträckan kan variera beroende på förarens reaktionstid och andra faktorer. Men om vi antar att du reagerar inom en sekund, kommer ditt fordon att ha förflyttat sig cirka 28 meter innan du börjar bromsa när du kör i 100 km/h.

Att minnas

För att köra säkert, bör du alltid vara medveten om din hastighet och de potentiella risker som kan uppstå. Genom att ha en god uppfattning om hur lång din reaktionssträcka är, kan du bättre förstå när och hur du bör bromsa för att undvika olyckor. Kör säkert!