• november 26, 2021

Thomas Petersson biskop Flashback

Prästen Thomas Ingemar Petersson är idag en bekant namn för många. Petersson är född den 8 april år 1968 i Motala och var under åren 2018-2022 biskop för Visby stift på Gotland. Han blev uppmärksammad genom att han hade ett utomäktenskapligt förhållande. År 2022 blev han förklarad obehörig att utöva ämbetet i Svenska kyrkan. Händelsen fick även stor uppmärksamhet på hela Gotland.

Flashback Thomas Petersson biskop Flashback

Relationen var med en anställd i Visby stift och han hade därför brutit mot löften som han avlagt vid sin biskopsvigning. Han anmälde sig efter händelsen själv i november 2021. Anmälan gjordes även till Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar. Året efter, i februari 2022 kom även beslutet att han inte fick utöva uppdrag som präst, diakon eller biskop i Svenska kyrkan. I plattformen Flashback är Thomas Petersson omtalad och det finns idag flera konversationer som handlar om händelsen. På plattformen kan användare diskutera olika ämnen, och Thomas har blivit ett välkänt ämne att diskutera på plattformen. I forumet finns det både rykten och spekulationer.

Thomas liv idag

Idag är Thomas arbetsbefriades från arbetsuppgifter som innefattar vigningstjänsten. Han är dock inte avstängd från sitt arbete i övrigt. Händelsen satte även stora spår i det kyrkliga kretsarna i Visby och på Gotland.